Mantakerre33

Budowle hotelarskie są przez niezwykle dużo ludzi utożsamiane z hotelami. Jednak nie jest to do końca słuszne, ponieważ nie każdy budynek hotelarski jest hotelem. Warto w tym miejscu pamiętać o tym, że nie jedynie hotele zaliczają się do obiektów hotelarskich, jednak również m. in. motele, domy wycieczkowe, pensjonaty, schroniska (w tym schronienia młodzieżowe) czy nawet pola biwakowe - znajdziesz je na domenie internetowej Resorts. Żeby obiektowi został nadany status hotelu, ma obowiązek on spełnić szereg warunków - minionymi czasy kryteria te zostały znamiennie zaostrzone, w związku z czym nie jest to w żadnym wypadku prostą sprawą.