Operatus

Operatus
Wykonujemy usługi z zakresu gospodarki odpadów. Jesteśmy działalnością z wieloletnim doświadczeniem. Dostarczamy naszym kontrahentom terminowe odbieranie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także opróżnianiem nieczystości, czyszczeniem separatorów oraz przejęciem przemysłowych zanieczyszczonych cieczy. Wykonujemy podstawy narzucone przez wytyczne pozwalające na przewożenie zanieczyszczeń, ich kolekcje i wykorzystanie, przez co w szczególny sposób troszczymy się o otaczające nas środowisko. Stosujemy tylko te czynności, które dają bezpieczeństwo dla okolicy, niepowtarzalną uwagę przywiązując głównie do wybiórczego zbierania wybranych frakcji odpadów i ich recyklingu.