Operatus

Operatus
Świadczymy usługi z branży gospodarki odpadów. Firma z wieloma latami doświadczenia. Dostarczamy naszym klientom terminowe odbieranie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także odbieraniem nieczystości, doprowadzaniem do czystości separatorów oraz odbiorem przemysłowych zanieczyszczeń płynnych. Wykonujemy standardy określone poprzez wytyczne umożliwiające na transport odpadów, ich kolekcje i przerób, przez co w wyjątkowy sposób szanujemy się o środowisko. Realizujemy tylko te czynności, które gwarantują bezpieczeństwo dla okolicy, wyjątkową uwagę przywiązując głównie do wybiórczego zbierania poszczególnych frakcji odpadów i ich recyklingu.