Operatus

Operatus
Wykonujemy usługi z dziedziny gospodarki odpadów. Jesteśmy firmą z wieloma latami doświadczenia. Dostarczamy naszym odbiorcom zgodne z terminem pozyskanie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także opróżnianiem nieczystości, doprowadzaniem do czystości separatorów oraz odbiorem przemysłowych zanieczyszczonych cieczy. Realizujemy standardy narzucone poprzez wytyczne pozwalające na przewożenie odpadów, ich zbieranie i recykling, przez co w szczególny sposób chronimy się o środowisko. Wykonujemy jedynie te procedury, które dają bezpieczeństwo dla otoczenia, niezwykłą uwagę przywiązując głównie do selektywnego kumulowania poszczególnych frakcji odpadów i ich odnawiania.