Operatus

Operatus
Wykonujemy usługi z dziedziny gospodarki odpadów. Działalność z wieloma latami doświadczenia. Proponujemy naszym kontrahentom terminowe przejęcie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także odbieraniem nieczystości, czyszczeniem separatorów oraz przejęciem przemysłowych zanieczyszczonych cieczy. Spełniamy podstawy określone przez wytyczne umożliwiające na transport śmieci, ich zbieranie i utylizację, przez co w wyjątkowy sposób troszczymy się o otoczenie. Stosujemy tylko te czynności, które dają bezpieczeństwo dla okolicy, szczególną uwagę przywiązując głównie do wybiórczego kumulowania określonych grup odpadów i ich odnawiania.