Operatus

Operatus
Wykonujemy usługi z działu gospodarki odpadów. Działalność z wieloma latami doświadczenia. Oferujemy naszym klientom punktualne odbieranie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także wywożeniem nieczystości, doprowadzaniem do czystości separatorów oraz pobraniem przemysłowych zanieczyszczeń płynnych. Wywiązujemy standardy narzucone przez decyzje pozwalające na przewożenie zanieczyszczeń, ich zbieranie i odzysk, dzięki czemu w szczególny sposób troszczymy się o otoczenie. Wykonujemy tylko te procedury, które gwarantują bezpieczeństwo dla otoczenia, niepowtarzalną uwagę przywiązując głównie do selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów i ich odnawiania.