Operatus

Operatus
Wykonujemy usługi z zakresu gospodarki odpadów. Działalność z wieloletnim doświadczeniem. Proponujemy naszym klientom punktualne odbieranie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także wywożeniem nieczystości, czyszczeniem separatorów oraz odbiorem przemysłowych zanieczyszczonych cieczy. Spełniamy standardy sprecyzowane poprzez wytyczne pozwalające na transport śmieci, ich kolekcje i recykling, dzięki czemu w szczególny sposób szanujemy się o środowisko. Realizujemy tylko te czynności, które gwarantują bezpieczeństwo dla otoczenia, niezwykłą uwagę przywiązując głównie do wybiórczego zgarniania niektórych grup odpadów i ich recyklingu.