Sugarbaby

Jak to jest z tymi sugar babies?
Szeroko mówi się o wymaganiach, jakie są stawiane każdemu sugar daddy, jednak patrząc od strony biznesowej, to właśnie oni znajdują się w lepszej pozycji do kreowania podpunktów, jakie jego sugar baby powinna spełniać.

Najlepsza relacja sponsoringowa jest wtedy, kiedy obydwie strony są z siebie nawzajem zadowolone i usatysfakcjonowane z zasad układu, jaki między sobą zawarły. Jak w każdym rodzaju biznesu, nie zawsze uda się nam trafić na uczciwego człowieka. Niezależnie, czy jesteś sugar daddy, czy sugar baby, musisz z ostrożnością podchodzić do obcej osoby, z którą zawierasz związek oparty na usługach i wynagrodzeniu.
____________
sugar baby