Wywozsmiecibielsko

wywóz śmieci bielsko
Wykonujemy usługi z działu gospodarki odpadami. Jesteśmy działalnością z wieloletnim doświadczeniem. Oferujemy naszym kontrahentom terminowe pozyskanie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także wywożeniem szamb, doprowadzaniem do czystości separatorów oraz odbiorem przemysłowych zanieczyszczonych cieczy. Wykonujemy podstawy narzucone przez decyzje pozwalające na transport odpadów, ich kolekcje i wykorzystanie, dzięki czemu w szczególny sposób szanujemy się o otoczenie. Stosujemy tylko te czynności, które gwarantują bezpieczeństwo dla okolicy, niezwykłą uwagę przywiązując głównie do wybiórczego zbierania wybranych frakcji odpadów i ich recyklingu.