Wywozsmiecibielsko

wywóz śmieci bielsko
Wykonujemy usługi z zakresu gospodarki odpadami. Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem. Dostarczamy naszym kontrahentom zgodne z terminem pozyskanie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także wywożeniem szamb, doprowadzaniem do czystości separatorów oraz pobraniem przemysłowych zanieczyszczeń płynnych. Wykonujemy podstawy narzucone przez wytyczne pozwalające na transport śmieci, ich zbieranie i odzysk, dzięki czemu w wyjątkowy sposób troszczymy się o otoczenie. Stosujemy jedynie te czynności, które gwarantują bezpieczeństwo dla okolicy, niepowtarzalną uwagę przywiązując głównie do selektywnego zbierania niektórych frakcji odpadów i ich recyklingu.